اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب مرد که گریه میکنه
نرو قرار حیدر/ بمان کنار حیدر

مرد که گریه می کنه کوه که غصه میخوره…