اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب مختار
دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم وا مصیبت است

دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم وا مصیبت است مختارنامه داوود میرباقری برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید

حب علی (ع)

عمره: تفاوت من با دخترانی چون خودم در این بود که آنها سالها در پی شوهر بودند و من درپی هـمـســـفـر، آنها همبالین میخواستند و من هم راه من به دنبال مرامی بودم که مریدش باشم، مرامی که نشانش حب علی ست… برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید […]

حکومت ری در ازای سر حسین(ع)

حکومت ری در ازای سر حسین معامله حقیری است عمر سعد باید حکومت سلیمان نبی را طلب می کرد مختارنامه داوود میرباقری برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید

دیالوگ ماندگار / سایه اش به قاعده ده مرد می ارزید

ناریه:تا وقتی مختار آزاد بود او را یک نیمه مرد می دیدیم. مردی که نیمش مال من است نیم مال عمره. از وقتی زندانی شد فهمیدم فقط سایه اش به قاعده ده مرد می ارزد… دیالوگ ماندگار مختارنامه داوود میرباقری

دیالوگ ماندگار/ مراقب شیطان باش مختار!

  میثم: تو عاشقی مختار؟ مختار: ظاهرم نشان نمی دهد؟ میثم: ظاهرت کمی غلط انداز است به خصوص زخم چشمت.مراقب شیطان باش مختار تو به کار بزرگی مبعوث می شوی ، تو پسر مرجانه را می کشی و بر صورتش پای می کوبی ، در آن لحظه از چاه زیر پایت غافل نشو ممکن است […]