گفتگوی جنجالی محمود احمدی نژاد.چه اشکالی دارد ۵ رفراندوم در ایران برگزار شود؟

احمدی‌نژاد مدعی شد: واقعا چه اشکالی دارد ۵ رفراندوم برگزار شود و نظر مردم راجع به فلان کار اقتصادی یا فلان رفتار دیپلماتیک گرفته شود.

ادامه