مدیرعامل راه‌آهن کشور استعفا کرد/ آخوندی پذیرفت

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما، ضمن عذرخواهی

ادامه