زنم به جای رفتن به سرکارش ۸ ماه در خانه دوستم با او همخوابی کرده بود / روز تولدش در برابر دوربین او را خفه کردم+عکس

مرد عراقی که سه سال پیش همسر ایرانی اش را کشته و از سوی دادگاه به خاطر اعتقادش به مهدورالدم بودن قربانی به ۱۰ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شده بود از زندان نامه ای به قضات دادگاه نوشت و درخواست اعسار را مطرح کرد

ادامه