اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب شعر نوشت
امشب تمام شهر پر از بوی یوسف است

ای عاشقان ترنج برای زلیخا بیاورید امشب تمام شهر پر از بوی یوسف است

زندگی زنانه ای دارم  / چین به چین دامنم پر از درده…

زندگی زنانه ای دارم …!!! چین به چین دامنم پر از درده… زندگی زنانه زیبا نیست..! درده که آدمارو زن کرده..!

کاش دنیا همان دوروزی بود که تو در رشت گریه می کردی

کاش دنیا همان دوروزی بود که تو در رشت گریه می کردی هیچ فرقی ندشات دلتنگی رفت وبرگشت گریه می کردی یاسر قنبرلو  

باهمین حجب و حیایت هی دل از من میبری

  پیش من سر کرده ای چفیه به جای روسری باهمین حجب و حیایت هی دل از من میبری چارقُل خواندم برایت فوت كردم سمت تو صورتت آزرده شد ازبس كه نازك پیکری شک نکن حتی اگرباشی تو پشتِ پوشیه ازتمام دختران شهرمان زیباتری آه میخواهم نفس باشی برایم بعد ازین نه تو را دیگر نمیخواهم […]

درخت ماند و انتظار

«پرنده گفت: کوچ درخت گفت: آه  پرنده کوچ کرد و رفت تا بهار درخت ماند و انتظار»  * پرنده گفت شاعرم  * سروده افسانه شعبان‌نژاد

پیام صریح کربلا

فریاد بزن که کربلا ماتم نیست میراث حسین درد و داغ و غم نیست جان مایه ی نهضت حسینی این است: “هرکس که به ظلم تن دهد آدم نیست”  

ای قوم به حج رفته کجایید؟!

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید معشــوق تــو  همسـایه و دیــوار به دیوار در بادیه ســـرگشته شمـــا  در چــه هوایید گــر صـــورت  بی‌صـــورت  معشـــوق  ببینیــد هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتیــــد یــک  بـــار  از  ایـــن  خانــه  بــر  این  […]