اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب سعید جلیلی
آیا ایده ی سعید جلیلی برای تشکیل «دولت در سایه» در ایران عملی است؟

در پی انتخاب مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جهمهوری برای یک دوره چهار ساله دیگر، بحث بر سر تشکیل یک دولت سایه در فضای سیاسی ایران پررنگ شد. برخی اصولگرایان این ایده را مطرح کردند و همه افراد در کمپ اصولگرایی از آن استقبال کردند.