اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب دیالوگ مختارنامه
دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم وا مصیبت است

دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم وا مصیبت است مختارنامه داوود میرباقری برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید

حکومت ری در ازای سر حسین(ع)

حکومت ری در ازای سر حسین معامله حقیری است عمر سعد باید حکومت سلیمان نبی را طلب می کرد مختارنامه داوود میرباقری برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید

دیالوگ ماندگار / سایه اش به قاعده ده مرد می ارزید

ناریه:تا وقتی مختار آزاد بود او را یک نیمه مرد می دیدیم. مردی که نیمش مال من است نیم مال عمره. از وقتی زندانی شد فهمیدم فقط سایه اش به قاعده ده مرد می ارزد… دیالوگ ماندگار مختارنامه داوود میرباقری