اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب حسین
هرچند امام و مقتدا بود حسین /پیغمبر کربلا ولی زینب بود

هرچند امام و مقتدا بود حسین /پیغمبر کربلا ولی زینب بود

پیام صریح کربلا

فریاد بزن که کربلا ماتم نیست میراث حسین درد و داغ و غم نیست جان مایه ی نهضت حسینی این است: “هرکس که به ظلم تن دهد آدم نیست”  

من بیش از همه از عمر سعد شدن میترسم…

  در حادثه کربلا با سه‌ نمونه شخصیت روبرو می‌شویم. اول: حسین حاضر نیست تسلیمِ حرفِ زور شود. تا آخر می‌‌ایستد. خودش و فرزندانش کشته می‌شوند. هزینه انتخابش را می‌‌دهد و به چیزی که نمی‌خواهد تن‌ نمی‌‌دهد. از آب می‌گذرد، از آبرو نه‌ * دوم: یزید همه را تسلیم می‌خواهد. مخالف را تحمل نمی‌‌کند. سرِ […]

در کدام طرف ایستاده ایم؟!

یادداشت سردبیر/ سید جعفر منصوری _ باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ گویی صدای ناله های زینب به گوش می رسد و فریاد هل من ناصرینصرنی آسمان و زمین را به لرزه در می آورد آری ، خونهای ریخته شده حسین و شهدای کربلا همچنان در رگهای زمین جاری است و […]