من بیش از همه از عمر سعد شدن میترسم…

  در حادثه کربلا با سه‌ نمونه شخصیت روبرو می‌شویم. اول: حسین حاضر نیست تسلیمِ حرفِ زور شود. تا آخر

ادامه