اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب ترانه گرافی
سختی ولی سنجیدنت را دوست دارم

سختے ولے سنجیدنت را دوست دارم فلسفہ اے، فهمیدنت را دوست دارم مغرور وسنگینے ولے با لحن شیرین من را “شما” نامیدنت را دوست دارم .. سعیدشیربندے

نرو قرار حیدر/ بمان کنار حیدر

مرد که گریه می کنه کوه که غصه میخوره…

تو وقتی تو دل آتیش میری / نگاهت مثل ابراهیم میشه

تو پا میزاری توکابوس اما نگاهت رو به رویامه همیشه تو وقتی تو دل آتیش میری نگاهت مثل ابراهیم میشه تو میسوزی که امیدم نسوزه تو که رویای هر روزو هنوزی…

با اولین برگ پاییزی فرود بیا…

گفتی تابستان که تمام شود با اولین برگ پاییزی فرود می ایم عشق من اذر تمام شد برف نشست بر خاطر چشمان همیشه منتظرم تو در کدام جاده گمگشته ای…