گفتگو با سازندگان اپلیکیشن روایت حرم؛ فرهنگ دفاع مقدس را باید با جدیدترین فناوری های روز انتقال داد

اختصاصی/ سرویس فناوری تاثیر – از نسل چهارم انقلاب اند. فرزندان همین خطه. خطه ای که هشت هزار شهید را

ادامه