اخبار برگزیده:
  1. مطالب منتشر شده در دسته ی "دیالوگ ماندگار"
دیالوگ ماندگار / سایه اش به قاعده ده مرد می ارزید

ناریه:تا وقتی مختار آزاد بود او را یک نیمه مرد می دیدیم. مردی که نیمش مال من است نیم مال عمره. از وقتی زندانی شد فهمیدم فقط سایه اش به قاعده ده مرد می ارزد… دیالوگ ماندگار مختارنامه داوود میرباقری

دیالوگ ماندگار/ مراقب شیطان باش مختار!

  میثم: تو عاشقی مختار؟ مختار: ظاهرم نشان نمی دهد؟ میثم: ظاهرت کمی غلط انداز است به خصوص زخم چشمت.مراقب شیطان باش مختار تو به کار بزرگی مبعوث می شوی ، تو پسر مرجانه را می کشی و بر صورتش پای می کوبی ، در آن لحظه از چاه زیر پایت غافل نشو ممکن است […]