موگرینی بر تعهد بی قید و شرط اتحادیه اروپا به برجام تاکید کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر تعهد بی قید و شرط این اتحادیه به توافق هسته ای تاکید کرد و نقش مهم و تاریخی آن، چندجانبه بودن آن و اهمیتش برای ثبات منطقه و جهان را یادآور شد.

ادامه