توضیح جواد خیابانی درباره سوتی جنجالی این روز هایش

جواد خیابانی مجری و گزارشگر فوتبال ایران عقیده دارد که طبق معمول اظهاراتش درباره شهید محسن حججی بد فهمیده و منتقل شده است.

ادامه

ظریف.دولت قبلی آمریکا از سر لطف به ایران وارد مذاکره درباره برجام نشد

وزیر امور خارجه گفت: دولت قبلی آمریکا از سر لطف به ایران وارد مذاکره درباره برجام نشد، بلکه به این خاطر وارد شد که همه راه‌های دیگر را اعم از تحریم‌ها و فشارهای سیاسی امتحان کرده و ناکام مانده بود.

ادامه