آمریکا بازدید آژانس از سایت‌های نظامی ایران را بررسی می‌کند

نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز چهارشنبه برای بررسی اجرای مفاد برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله بازدید از سایتهای نظامی ایران با مقامات این آژانس در وین دیدار می‌کند.

ادامه