تاریخ: ۱۳:۵۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
یاوفا یاخبروصل تو یا مرگ رقیب

یاوفا یاخبر وصل تو یا مرگ رقیب بود آیا که فلک زین دوسه کاری بکند حافظ Share Tweet Share Pin

یاوفا یاخبر وصل تو یا مرگ رقیب

بود آیا که فلک زین دوسه کاری بکند

حافظ