گزارش تصویری آیین سنتی تعزیه عاشورای حسینی در ضیابر

گروه چند رسانه ای تاثیر/ محمد رنجبر- مراسم تعزیه عاشورای ضیابر به عنوان یک آئین معنوی به شماره ۴۶۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.  آیین سنتی تعزیه عاشورای حسینی سال ۹۵نیز با حضور حداکثری مریدان اهل بیت برگزار شد. Share Tweet Share Pin

5852
گروه چند رسانه ای تاثیر/ محمد رنجبر- مراسم تعزیه عاشورای ضیابر به عنوان یک آئین معنوی به شماره ۴۶۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.  آیین سنتی تعزیه عاشورای حسینی سال ۹۵نیز با حضور حداکثری مریدان اهل بیت برگزار شد.