تاریخ: ۵:۲۰ :: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
پرواز اندازه آدمو برملا مي‌کنه

پرواز اندازه آدمو برملا مي‌کنه هرچي بالاتر مي‌ري بالا و بالاتر مي‌ري دنيا از ديد تو بزرگتر مي‌شه و تو از ديد دنيا کوچکتر! (شهاب حسيني- شوق پرواز) Share Tweet Share Pin

پرواز اندازه آدمو برملا مي‌کنه هرچي بالاتر مي‌ري بالا و بالاتر مي‌ري دنيا از ديد تو بزرگتر مي‌شه و تو از ديد دنيا کوچکتر! (شهاب حسيني- شوق پرواز)

%d8%b4%d9%88%d9%82-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2