وقایع ساعت به ساعت روز عاشورا – حدود ساعت ۱۷

گروه فرهنگی تاثیر- بعد از شهادت امام(ع) عده‌ای لباس‌های آن حضرت را غارت کردند که نوشته اند تمام این افراد بعدها به مرض‌های لاعلاج دچار شدند. سپس غارت عمومی اموال امام حسین(ع) و همراهانشان آغاز شد. عمر سعد ملعون ساعتی بعد دستور توقف غارت را داد. یکی از شیعیان بصره به اسم سوید بن‌مطاع بعد […]

گروه فرهنگی تاثیر- بعد از شهادت امام(ع) عده‌ای لباس‌های آن حضرت را غارت کردند که نوشته اند تمام این افراد بعدها به مرض‌های لاعلاج دچار شدند.
سپس غارت عمومی اموال امام حسین(ع) و همراهانشان آغاز شد. عمر سعد ملعون ساعتی بعد دستور توقف غارت را داد.
یکی از شیعیان بصره به اسم سوید بن‌مطاع بعد از شهادت امام(ع) به کربلا رسید و برای دفاع از حرم امام(ع) جنگید تا شهید شد.
نزدیک غروب آفتاب است. سر مبارك امام(ع) را جدا می‌کنند و به خولی ملعون می‌دهند تا همان شبانه برای ابن زیاد حرامزاده ببرد. بعد به دستور عمر سعد ملعون بر بدن مطهر امام(ع) و یارانش اسب می‌دوانند تا استخوان ‌هایشان هم خرد شود.

17