نباید ولایت فقیه را مخالف آزادی بیان یا دموکراسی جلوه بدهیم

علی مطهری در واکنش به سخنان موحدی کرمانی مبنی بر اینکه “مطهری باید ابتدا نظراتش را با رهبر جمهوری اسلامی«تطبیق» دهد و پیش او برود و بگوید که من قصد دارم این حرف را بزنم”: مقام رهبری چنین خواسته‌ای ندارند و چند بار گفته‎اند که ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، او […]

علی مطهری در واکنش به سخنان موحدی کرمانی مبنی بر اینکه “مطهری باید ابتدا نظراتش را با رهبر جمهوری اسلامی«تطبیق» دهد و پیش او برود و بگوید که من قصد دارم این حرف را بزنم”: مقام رهبری چنین خواسته‌ای ندارند و چند بار گفته‎اند که ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، او آزاد است که حرفش را بزند. نباید ولایت فقیه را مخالف آزادی بیان یا دموکراسی جلوه بدهیم، کاری که متاسفانه برخی دوستان نادان انقلاب انجام می‎دهند.

mv0z8sao

برچسب ها: