تاریخ: ۹:۰۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر

هرکسی را سر چیزی و تمنای کسیست ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر سعدی Share Tweet Share Pin

هرکسی را سر چیزی و تمنای کسیست

ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر

سعدی