تاریخ: ۱۱:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
ما انسان را آفریدیم

ما انسان را آفریدیم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانیم، و ما از شاهرگ (او) به او نزديكتريم ! ق آیه ۱۶

ما انسان را آفریدیم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانیم، و ما از شاهرگ (او) به او نزديكتريم ! ق آیه ۱۶

 

برچسب ها: