تاریخ: ۵:۰۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
قسمتت بود پیرتر بشوی

قسمتت بود پیرتر بشوی رنگ افسوس ، طرح غم باشی به تو هربار سوء ظن ببرند و تو هربار متهم باشی

قسمتت بود پیرتر بشوی

رنگ افسوس ، طرح غم باشی
به تو هربار سوء ظن ببرند
و تو هربار متهم باشی

حرف از آغوش و عشق کم بزنی
در دل پاره ات قدم بزنی
زخم یک سایه ی لگد خورده
پشت یک مرد محترم باشی

حرمت ذاتی ات سقوط کند
روح سقراطی ات سقوط کند
پشت تنهایی ات سکوت کنی
حسرت چند قطره سم باشی

قسمتت بود ناپدید شوی
بروی ماضی بعید شوی
یا که یک حسّ شرمگین وسطِ

جمله ی “عاشقت شدم “باشی

فکر یک شانه آتشت بزند
حسرت خانه آتشت بزند
وسط گریه ی شبانه پُر از
هوس چای تازه دم باشی

شانه ات را دوباره خم بکنند
دست و پای تو را قلم بکنند
عاقلانه به مرگ فکر بکنی
باز دیوانه ی قلم باشی
حامد ابراهیم پور

طرح: یاسر شکری کمساری

نظرات کاربران (1)

  1. یاسرشکری کمساری

    اه اینم پست شد ممنون بسیار مسروریم