تاریخ: ۱۳:۱۵ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
غم نا امیدی من

غم نا امیدی من مگر آن نفس بدانی که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی

غم نا امیدی من مگر آن نفس بدانی

که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی

بابا فغانی شیرازی