تاریخ: ۸:۳۵ :: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
شیر هرگز سر نمی کوبد به دیوار حصار / من همان دیوانه دیروزم اما بردبار

شیر هرگز سر نمی کوبد به دیوار حصار من همان دیوانه دیروزم اما بردبار Share Tweet Share Pin

شیر هرگز سر نمی کوبد به دیوار حصار
من همان دیوانه دیروزم اما بردبار

برچسب ها: ,