دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم وا مصیبت است

دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم وا مصیبت است مختارنامه داوود میرباقری برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید Share Tweet Share Pin

دشمن بفهمد ما اتفاق نظر نداریم
وا مصیبت است
مختارنامه
داوود میرباقری
برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید

yrgol6lq