دستیابی به پیکر ۱۳ معدن کار دیگر

مدیر کل مدیریت بحران گلستان گفت: نیروهای متخصص امدادگر در تونل شماره دو به مکان انفجار رسیدند و این اجساد را کشف کردند. صادقعلی مقدم افزود: پیش از این هم اجساد ۲۲ معدنکار دیگر در معدن زمستان یورت آزادشهر به بیرون از تونل منتقل شده بود. انفجار چهارشنبه درمعدن زمستان یورت آزادشهر سبب کشته شدن […]

مدیر کل مدیریت بحران گلستان گفت: نیروهای متخصص امدادگر در تونل شماره دو به مکان انفجار رسیدند و این اجساد را کشف کردند.

صادقعلی مقدم افزود: پیش از این هم اجساد ۲۲ معدنکار دیگر در معدن زمستان یورت آزادشهر به بیرون از تونل منتقل شده بود.

انفجار چهارشنبه درمعدن زمستان یورت آزادشهر سبب کشته شدن ۳۵ نفر شده بود.

کار تجسس برای یافتن دیگر اجساد احتمالی ادامه دارد.