دانلود نوحه زیبای “بی قرارم”  با نوای  حاج مهدی اکبری

دانلود مداحی بی قرارم بی قرارم بی قرارم  ای قرارم  هروله به شور و شین را دوست دارم خیلی بین الحرمین را دوست دارم  نوکری برا حسین را دوست دارم بی قرارم  ای قرارم  ای نگارم قمر روی زمین را دوست دارم من امیرالمومنین را دوست دارم تک یلِ ام البنین را دوست دارم بی قرارم […]

8f4ej3bb

دانلود مداحی

بی قرارم بی قرارم بی قرارم  ای قرارم
 هروله به شور و شین را دوست دارم
خیلی بین الحرمین را دوست دارم
 نوکری برا حسین را دوست دارم
بی قرارم  ای قرارم  ای نگارم
قمر روی زمین را دوست دارم
من امیرالمومنین را دوست دارم
تک یلِ ام البنین را دوست دارم
بی قرارم ای قرارم شهریارم اعتبارم
زنجیرِ ِ زلف نگار را دوست دارم
نسل فاطمه تبار را دوست دارم
بچه های ذوالفقار را دوست دارم
بی قرارم شهریارم اعتبارم ای قرارم
شبای عرض ادب را دوست دارم
گل هاشمی نسب را دوست دارم
من عقیله العرب را دوست دارم
بی قرارم ای قرارم بی قرارم اعتبارم ای بهارم
ذکر مصباح الهدی را دوست دارم
قبله ی خون خدا را دوست دارم
مستی  سینه زنانو رو دوست دارم
بی قرارم ای قرارم شهریارم اعتبارم
خلق و خوی حسنیت رو دوست دارم
غصه های گفتنیت و دوست دارم
کوچه سینه زنیتو دوست دارم
بی قرارم شهریارم اعتبارم اعتقادم ای بهارم
راه و رسم شهدا را دوست دارم
روزگار جبهه ها را دوست دارم
پهلوونای خدا را دوست دارم
بی قرارم ای قرارم ای بهارم اعتبارم ای قرارم ای نگارم
نفسات ازلی را دوست دارم
نفس پاک ولی را دوست دارم
رهبرم سید علی را دوست دارم
بی قرارم ای قرارم ای بهارم
نفسات ازلی را دوست دارم
نفس پاک ولی را دوست دارم
رهبرم سید علی را دوست دارم
بی قرارم اعتبارم ای نگارم شهریارم
بوی سیب محضرت را دوست دارم
من رقیه دخترت را دوست دارم
علی اصغر پسرت را دوست دارم
بی قرارم شهریارم اعتبارم ای نگارم  ای بهارم
رمز کربلای پنج را دوست دارم
رضا ثامن الحجج را دوست دارم
منتظر پای فرج را دوست دارم
بی قرارم ای قرارم شهریارم اعتبارم
روضه خونای قدیم رو دوست دارم
شعر و سبک های قدیم رو دوست دارم
صحن سیدالکریم را دوست دارم
بی قرارم ای قرارم شهریارم اعتبارم  ای نگارم
ذکر مصباح الهدی را دوست دارم
قبله ی خون خدا را دوست دارم
مستیِ  سینه زنا رو دوست دارم