دانلود مداحی “قافله سالار داره میاد” جواد مقدم

دانلود مداحی قافله سالار داره میاد خداکنه برگرده میگن علمدار داره میاد خداکنه برگرده عمه سادات داره میاد خداکنه برگرده قبله حاجات داره میاد خداکنه برگرده خداکنه که رقیش نباشه خداکنه کسی تشنش نباشه خداکنه که برگرده رباب کاشکی باشه مشکا پر آب حسین واای… صدای شمشیر داره میاد خداکنه برگردن بوی قل و زنجیر […]

qafele

دانلود مداحی

قافله سالار داره میاد

خداکنه برگرده

میگن علمدار داره میاد

خداکنه برگرده

عمه سادات داره میاد

خداکنه برگرده

قبله حاجات داره میاد

خداکنه برگرده

خداکنه که رقیش نباشه

خداکنه کسی تشنش نباشه

خداکنه که برگرده رباب

کاشکی باشه مشکا پر آب

حسین واای…

صدای شمشیر داره میاد

خداکنه برگردن

بوی قل و زنجیر داره میاد

خداکنه برگردن

حرمله با تیر داره میاد

خداکنه برگردن

خولی با شمشیر داره میاد

خداکنه برگردن

خداکنه با خودش زن نیاره

خداکنه چندتا پیرهن بیاره

خداکنه  چندتا معجر بیارن

خداکنه چادر بیشتر بیارن

حسین واای…

سنان بد مست داره میاد

خدا کنه برگردن

با نیزه تو دست داره میاد

خداکنه برگردن

از همه بدتر داره میاد

خداکنه برگردن

شمر با خنجر داره میاد

خداکنه برگردن

خداکنه آخرش جنگ نباشه

خداکنه رو زمین سنگ نباشه

خداکنه آسمون یاری کنه

خداکنه که عمو کاری کنه

حسین واای…