تاریخ: ۵:۵۳ :: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
دانلود مداحی ” ای ماهی دریا برایت گریه کرده” با نوای محمود کریمی+ متن

ای مــــــــــــــــــاهی دریا برایت گریه كرده پـــــــــــــــــیغمبر و زهرا برایت گریه كرده عــــــــــالم محیط غربتت، زائر ندارد تربتت مـــــــــــــظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان ای اولین مـــــــــــــــــظلوم عالم، بعد بابا در خـــــــــــانه خود هم غریب از جور اعدا شـــــــــریك زندگانیت، گردیده خصم جانیت مـــــــــــــظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان بـــــــــــــــــــا آنهمه صِدق و صفا و […]

int0oc9e
ای مــــــــــــــــــاهی دریا برایت گریه كرده
پـــــــــــــــــیغمبر و زهرا برایت گریه كرده
عــــــــــالم محیط غربتت، زائر ندارد تربتت
مـــــــــــــظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان
ای اولین مـــــــــــــــــظلوم عالم، بعد بابا
در خـــــــــــانه خود هم غریب از جور اعدا
شـــــــــریك زندگانیت، گردیده خصم جانیت
مـــــــــــــظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان
بـــــــــــــــــــا آنهمه صِدق و صفا و پاكی دل
شــــد مُـــــــــــــــزد خوبیهای تو زهر هلاهل
پیوسته شد خون بر دلت، تا همسرت شد قاتلت
مـــــــــــــظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان
هــــــــــــــــنگام تشییعت به جای ذكر و تكبیر
تـــــــــــــــابوت و تن با هم یكی گردیده از تیر
کــــــــــنار قبر مادرت، شد تیر باران پیکرت
خــــــــــــــــالی بودن صحن غم افزای بقیعت
بـــــــــــــــــــــر زائرینت بسته درهای بقیعت
سلام مـــــــــا به قبر تو، درود ملا به صبر تو
شـــــــــــــــــــبها بود زوار قبرت گرد صحرا
آبــــــــــــــی نمی ریزد بر آن جز اشک زهرا
فدای لطف و کرمات، ما را رسان در حرمت
مــــــــــــــظلوم حـــــــــــــسن جـــــــــان (۲)

دانلود مداحی