دانلود صوت میثم مطیعی؛  شب اول محرم ۹۵

روضه شب اول واحد شب اول واحد تند شب اول شور شب اول ای اشک غم بسم الله بر دیده ها راهی شد روضه روضه محشر کن امشب ثارالهی شو روضه یعنی تا کربلا رفتن بر نیزه ها رفتن مانند حسین روضه یعنی تا کربلا رفتن بر نیزه ها رفتن مانند حسین روضه یعنی محو […]

روضه شب اول
واحد شب اول
واحد تند شب اول
شور شب اول
ای اشک غم بسم الله
بر دیده ها راهی شد
روضه روضه محشر کن
امشب ثارالهی شو
روضه یعنی تا کربلا رفتن
بر نیزه ها رفتن
مانند حسین
روضه یعنی تا کربلا رفتن
بر نیزه ها رفتن
مانند حسین
روضه یعنی
محو خدابودن
از خود رها بودن
در بند حسین
چگونه دل نهد
بر دنیا سینه زن
که مولایش نداده تن به کهنه پیرهن
حسین
یاثارالله

 

mbj0qfa2