دانلود صوت / سیدمجید بنی فاطمه؛ شب چهارم محرم ۱۳۹۵

دانلود مداحی به فدای تو دوتا دسته گلام ببین خواهشو تو بغض صدام بزا راهی شن بزا آروم بشن دوتاشیر نرن این دوتا بچه ها ای جان خواهر در هم نشسته دل بعد اکبر با من شکسته اگه نزاری برن اگه بمونن حرم میبنن تو نامحرما آتیش میگیره معجرم امیری حسین و نعم الامیر Share […]

banifateme

دانلود مداحی

به فدای تو
دوتا دسته گلام
ببین خواهشو
تو بغض صدام
بزا راهی شن
بزا آروم بشن
دوتاشیر نرن
این دوتا بچه ها
ای جان خواهر
در هم نشسته
دل بعد اکبر
با من شکسته
اگه نزاری برن
اگه بمونن حرم
میبنن تو نامحرما
آتیش میگیره معجرم
امیری حسین و نعم الامیر