دانلودصوت/ محمود کریمی؛ شب اول محرم ۹۵

شب اول محرم سینه زنت آرزوشه با دستای یه پیر غلامت پیرهن سیاه بپوشه تو کوچه ها با پرچمت امید به زندگی بیاد دوباره بوی نذری از روضه های خونگی بیاد سلام بر پرچم و علم سلام بر شعر محتشم سلام بر محرم دانلود مداحی Share Tweet Share Pin

شب اول محرم
سینه زنت آرزوشه
با دستای یه پیر غلامت
پیرهن سیاه بپوشه
تو کوچه ها با پرچمت
امید به زندگی بیاد
دوباره بوی نذری از
روضه های خونگی بیاد
سلام بر پرچم و علم
سلام بر شعر محتشم
سلام بر محرم

دانلود مداحی

ljy2mxki