تاریخ: ۱۲:۲۹ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم فاضل نظری Share Tweet Share Pin

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

فاضل نظری