گروه: یادداشت
تاریخ: ۳:۵۷ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
خاص باشید لطفا

گروه اجتماعی تاثیر/ بهاره مقدم-  کتاب ها دروغ می نویسند نظریه پردازان صادق نیستند و سیاستمداران از دستان زخمی و دلهای پر درد و حقوق ضایع شده پلی میسازند برای پیروزی. مکر نخبه ها هرروز پررنگ تر می شود اما آی نظریه پردازان غربی که تصاحب کردید این علوم غیر انسانی را کو قدرت توده […]

گروه اجتماعی تاثیر/ بهاره مقدم-  کتاب ها دروغ می نویسند
نظریه پردازان صادق نیستند
و سیاستمداران
از دستان زخمی و دلهای پر درد و حقوق ضایع شده
پلی میسازند
برای پیروزی.
مکر نخبه ها هرروز پررنگ تر می شود اما
آی نظریه پردازان غربی که تصاحب کردید این علوم غیر انسانی را
کو قدرت توده ها؟
توده ای که یک روز
قربانی خطای انسانی در حادثه قطار می شود و باید با “بیمه”بر دردش مرهم نهد و روز دیگر
زیر تلی از خاک می رود با ماه ها حقوق عقب افتاده و گوشه ای دیگر محکوم به گور خوابی است
همان پیاده نظام بخت برگشته ای است که وجودش برای بالابردن درصد مشارکت نیاز است و هیچ ارزش دیگری ندارد!!!
بازی با پوپولیسم و الیتیسم و آریستوکراسی و دموکراسی
کلماتی آهنگین اند
برای غارت.
نه غارت مال و مقام
که کاش همیشه همین بود
این روزها به باور مردم تعرض می شود و هیچ کس پاسخگو نیست.
ازفقر من و ما
تراژدی میسازند و هرکه غمناک تر
دوست داشتنی تر!
بس کنید هزارو یک شب مضحکی را که در آن هرگز متمولین
داغدارنبوده اند
حادثه ندیدند
زجر نکشیدند و
در تمام تاریخ چند هزارساله این سرزمین
هرچه سنگ بود
پای لنگ
نقش اول قصه اش را بازی کرد.
جولان روی اسم حاشیه نشینی، حقوق زنان، فقر کارگران و آمار فلاکت
عُرضه ی نداشته ی خودتان را فریاد می زند.
برای مفید بودن
نباید حتما رییس جمهور شد
بالابردن دوز انسانیت
در این وانفسای سیاسی بازی ها
به حد کافی خاص هست!
خاص باشید لطفا.