حکومت ری در ازای سر حسین(ع)

حکومت ری در ازای سر حسین معامله حقیری است عمر سعد باید حکومت سلیمان نبی را طلب می کرد مختارنامه داوود میرباقری برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید Share Tweet Share Pin

حکومت ری در ازای سر حسین معامله حقیری است
عمر سعد باید حکومت سلیمان نبی را طلب می کرد
مختارنامه
داوود میرباقری
برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید
photo_2016-10-06_15-26-36