حب علی (ع)

عمره: تفاوت من با دخترانی چون خودم در این بود که آنها سالها در پی شوهر بودند و من درپی هـمـســـفـر، آنها همبالین میخواستند و من هم راه من به دنبال مرامی بودم که مریدش باشم، مرامی که نشانش حب علی ست… برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید […]

عمره:
تفاوت من با دخترانی چون خودم در این بود
که آنها سالها در پی شوهر بودند و من درپی هـمـســـفـر،
آنها همبالین میخواستند و من هم راه
من به دنبال مرامی بودم که مریدش باشم،
مرامی که نشانش حب علی ست…
برای دیدن سایر عکس نوشته های دیالوگهای ماندگار مختار نامه (اینجا) کلیک کنید

 

2gbguonz