جناب وزیر ارتباطات! کلوب را دریابید

جناب وزیر ارتباطات کلوب را دریابید تاناچار نباشیم مستاصل جلوی سایر شبکه های اجتماعی کاسه چه کنم چه کنم دست بگیریم!

 

بهاره مقدم مدیر مسئول تاثیر در آخرین پست اینستاگرامش نوشت:

شما یادتان نمی آید اما برای نسل ما که با اینترنت ذغال سنگی خلاف سنگینمان فیسبوک نوردی بود، #کلوب یعنی کوله کوله خاطره های خوب و رنگی و شاد.
از شب های انتخابات گرفته و بحث ها و جدل هایی که گاه به فحش و فضیحت هم می کشید تا عاشقانه های مجازی که زمان ما خیلی باب نبود و تک و توک پیش می آمد!
با کلوب یادگرفتیم بحث کنیم و آدم باشیم و اجتماعی شدن را بفهمیم! این وسط #محمدجوادشکوری_مقدم هم با آن تیم زبده اش نامردی نمی کرد و یک وقت هایی شب می خوابیدیم صبح بلند می شدیم می دیدیم بی اعلام قبلی رسانه ما را فیلتر کرده و خرما بر نخیل! پاسخگوییشان هم مثل سران مملکتی بود. جسته گریخته یک جمله ای می نوشتند و تحویلمان نمی گرفتند و چشمتان روزبد نبیند وسط صحن کلوب دست می زدیم به جیغ جیغ و تحصن و اغتشاش! که وا اسفا به ما ظلم شده…
اصلا میان کلوب زندگی می کردیم
صحنه هایی را یادم هست که ناهار شامم را پای کار روی رسانه های کلوبم میخوردم
چه دوستانی که یافتیم
چه چهره ها که بی پرده با هم همکلام شدیم
و چه خاطراتی!
حال بعد۱۲سال شکوری غم نامه نوشته که تا آخرهای پاییز مجاور به سیم آخر می زند و کلوب بی کلوب
حق دارد
به خدا حق دارد
هرجای دیگری از این کره خاکی که بود حلوا حلوایش می کردند که مهندس جان! چه کرده ای که در این وانفسای گرایش کرور کرور مردم به یوتیوپ و فیسبوک میلیون میلیون کاربر داری؟
اما نه تنهاندیدند و نفهمیدند
سنگ بزرگ هم جلوی پایش گذاشته اند
شبکه اجتماعی وطنی که هنوز هم کاربران وفادار در صحنه دارد فقط و فقط به خاطر عدم مدیریت صحیح متولیان بسته می شود و ماهیچ
ما نگاه!
مگر از شکوری و تیمش بهتر در ایران داریم؟
چه می آوریم به روز ثروت هایمان…
برای کلوب و خاطره ها و زحمتی که پای رسانه هایم کشیدم دلم گرفته
یک تیم بعد ۱۲سال چگونه می تواند بر این همه تلاش و شب بیداری چشم بربندد
جناب وزیر ارتباطات
کلوب را دریابید تاناچار نباشیم مستاصل جلوی سایر شبکه های اجتماعی کاسه چه کنم چه کنم دست بگیریم!
پ ن: حمل این خاطره ها آسان نیست