تیم منتخب هفته پنجم لیگ برتر

k7riayf7

 

در هفته پنجمششبازی با تساویبهپایانرسید و تنها نفت تهران و سیاهجامگان موفق شدند برابر حریفان خود پیروز شوند.
سرخابی‌ها در این هفته برابر حریفانتبریزیبهتساویرضایت دادند تا با یکامتیازبرایدربی خود را آماده کنند، در پایان هفته پنجمپرسپولیس در جایگاهاول قرار دارد و تراکتورسازی و نفت تهران تیم‌هایبعدی جدول هستند، در انتهای جدول نیز استقلال، گسترش و فولاد با سهامتیازقرارگرفته‌اند. به دلیلاینکهاین هفته، هفته هافبک‌هایلیگ بود سیستمتیم منتخب را ٣٦١ انتخاب کردیم.
١١بازیکن منتخب هفته پنجم را مرور می‌کنیم:

دروازهبان:

 

علیرضابیرانوند (پرسپولیس)

 


در سرخ‌ترینبازیلیگاینعلیرضابیرانوندگلرپرسپولیسی‌ها بود که توانست ستاره میدان باشد، او بارها برابر حملات تراکتوری‌هاخودی نشان داد تا از تبریزبرانکوایوانکوویچ با امتیاز خارج شود و همچنان صدرنشین جدول باقی بماند. البته در این هفته محمدناصریگلرسیاهجامگان در بازی برابر گسترش فولاد روز خوبی داشت و با چند واکنشاستثنایی دروازه تیمش را نجات داد.

 

 

مدافعان:
محمد طیبی (استقلال خوزستان):

 


طیبیکاپیتاناستقلالی‌های خوزستان در بازی برابر پدیده روز خوبی داشت و توانست مانع از حمله تیمحریف شود، او رویتوپ‌هایهواییعالی عمل کرد تا برایاولین بار در تیم منتخب ورزش سه قرار بگیرد.

 
محمدرضا خانزاده (سیاهجامگان):

 


خانزاده با تیممشهدیبهروزهای اوج خود بازگشته است، او در بازی برابر گسترش فولاد بسیار خوب عمل کرد و نشان داد چه انگیزهفراوانیبرای دعوت به تیمملی دارد، عملکرد او در بازیاین هفته قابلتحسین بود تا ما را مجاب کند در تیم منتخب قرار داشته باشد.

 

ادسونهنریکه (ماشینسازیتبریز):

 


ادسونهنریکه مدافع سیهچرده و برزیلیتیمماشینسازی برابر استقلال فوق‌العاده ظاهر شد تا تنها استقلالی‌ها از اینبازی با یکامتیاز خارج شوند. او در اینبازی نمره قبولی گرفت و عملکردشروی حملات زمینی و هواییاستقلالی‌هاقابلتحسین بود.

 

 

هافبک‌هایدفاعی:

محمدصادقبارانی (پیکان):

 

کاپیتان فصل قبل پیکانی‌ها بعد از صعود به لیگ برتر در اینتیمماندنی شد و در این چند هفته توانسته بازی‌های قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد. عملکرد او روی گل پیکانی‌ها برابر سپاهان عالی بود، ابتدا با یکتکل توپ را از هافبکزردپوشان گرفت و سپس با یکسانتربیرونپایدیدنی توپ را به سیامکنعمتی سپرد تا گل پیکانی‌ها در اصفهان زده شود. او همچنین در میانهمیدان خوب جنگید و اجازه بازیسازی مناسب را به تیمحریف نداد.

کاها (ماشینسازیتبریز):

 

کاها بدون شکبهتریبازیکنآخرین نبرد هفته پنجم بود، اینبازیکنگرجستانیبهجز پاس گل زیباییکه به نریمان جهان داد در میانهمیدان توانست بازیخوبی به نمایش بگذارد و جنگ میانهزمین را غالباً از هافبک‌هایحریف برد تا در تیم منتخب ورزش سه قرار بگیرد.

 

هافبک‌های تهاجمی:

سروش رفیعی (تراکتورسازیتبریز):

 


وینگر چپ تراکتورسازانتبریزی در اینبازی با بازیفوق‌العاده خود نشان داد کهکلاس فوتبالش تا چه اندازه است و لایقلژیونر شدن در آیندهنزدیک خواهد بود. مطمئناً اگر شانس با سروش یار بود می‌توانست دروازه قرمزهایتهرانی را باز کند.

 
مهدیترابی (سایپا):

 

مهدیترابی در بازی با فولاد بازیبسیارخوبی از خود نشان داد، او در اینبازییک پاس گل زیبا بهحسنزاده داد تا گل اولبازی را بزند و خودش در ثانیه‌هایانتهاییبازی گل زد تا سایپا در ایندیدار با امتیاز خارج شود.

عباس بوعذار (نفت تهران):

 


بدون شک ستاره دیداردوتیمنفتی فوتبال ایرانکسی جز عباس بوعذار نبوده است. بوعذاراین هفته بازیبسیارخوبی از خود نشان داد و توانست با بازیبسیار خوبش خط هافبک و دفاع تیمحریف را به هم بریزد.

 
فرشیداسماعیلی (استقلال تهران):

 


در روزهاییکه استقلال نتیجهنمی‌گیرد و از ٥بازی تنها سهامتیازبهدست آورده، فرشیداسماعیلیبازی‌هایخوبی از خود به نمایش گذاشته است. او در برابر ماشینسازیعالیبازیکرد تا جاییکهتعویض او توسط منصوریانصدای هواداران آبی را درآورد، البته اسماعیلی پس از بازی اعلام کرد خودش خواسته تعویض شود. به نظر می‌رسداسماعیلی با اینبازیعالی خودش را در ترکیب استقلال برایدربی جا کرده باشد تا بختیاررحمانی از روینیمکتاولیندربی را شروع کند.

 
مهاجم:
ساسان انصاری (فولاد خوزستان):

 


ساسان انصاری در همان هفته ابتدایی حضورش در فولاد توانست عالیبازیکند و حضورش برای فولاد مثمر ثمر بود. او کهبسیارپخته‌تر و باتجربه تر از قبل در ترکیب ظاهر شد علاوه بر گلیکه زد چند موقعیت خوب دیگر داشت کهتیرک دروازه و دروازه‌بانحریف مانع از گل شدنشان شد، به نظر می‌رسدانصاریبرای نشان دادن خود پس  از جدایی از پرسپولیسانگیزه‌هایفراوانی دارد.

ورزش ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *