تقويم و مناسبتهای ماه محرم الحرام / روز نهم محرم

روز نهم محرم الحرام تاسوعاي حسيني محاصره خيمه ها در كربلا آمدن امان نامه براي فرزندان ام البنين عليها السلام درخواست تاخير جنگ از سوي امام حسين عليه السلام تا یک شب دیگر آمدن لشكر تازه نفس به كربلا به دستور ابن زیاد خطابه امام حسين عليه السلام براي اصحابش Share Tweet Share Pin

روز نهم محرم الحرام
تاسوعاي حسيني
محاصره خيمه ها در كربلا
آمدن امان نامه براي فرزندان ام البنين عليها السلام
درخواست تاخير جنگ از سوي امام حسين عليه السلام تا یک شب دیگر
آمدن لشكر تازه نفس به كربلا به دستور ابن زیاد
خطابه امام حسين عليه السلام براي اصحابش

28994wv55o