ترس از تشیع

بی بی سی/ ترس کشورهای منطقه از تشیّع زیاد است زیرا اگرچه شیعیان ۱۵% جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند اما حضوری ۵۰ درصدی در قلب جهان اسلام دارند و کشورهای دیکتاتوری خاورمیانه نگرانند که شیعه بتواند به پتانسیل بالای منابع و قدرت سیاسی خود برسد، این مسئله در بحرین مشهود است. جذاب ترین اخبار […]

برچسب ها: