تاریخ: ۱۰:۱۸ :: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
بی اذن دخول آمده ام … عاطل و باطل …/  ما کوردلان را چه به آداب زیارت

بی هیچ سوالی و جوابی بغلم کن خسته تر از آنم که بگویم به چه علّت … یاسر قنبرلو Share Tweet Share Pin

بی هیچ سوالی و جوابی بغلم کن
خسته تر از آنم که بگویم به چه علّت

یاسر قنبرلو

jid36wec