تاریخ: ۵:۳۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
اگر این قرآن را بر کوهى نازل مى کردیم…

اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم ، او را از ترس خدا خاشع و متلاشی شده می دیدی. حشر آیه ۲۱ Share Tweet Share Pin

اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم ، او را از ترس خدا خاشع و متلاشی شده می دیدی. حشر آیه ۲۱

برچسب ها: