تاریخ: ۲۰:۳۳ :: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
اولین گام برای ۴ساله کردن دولت روحانی

امیرحسین ثابتی – سخنان صریح صبح امروز رهبر انقلاب در صورتی که بخواهد همچنان در کشاکش تفسیر و تاویل قرار بگیرد، تبدیل به تهدیدی می شود که آفت آن کل جبهه انقلاب را شامل خواهد شد. از این لحظه به بعد این جریان غربگرا و دولت فعلی است که بیش از همیشه به اختلاف بندی […]

2udm7fa5

امیرحسین ثابتی – سخنان صریح صبح امروز رهبر انقلاب در صورتی که بخواهد همچنان در کشاکش تفسیر و تاویل قرار بگیرد، تبدیل به تهدیدی می شود که آفت آن کل جبهه انقلاب را شامل خواهد شد.

از این لحظه به بعد این جریان غربگرا و دولت فعلی است که بیش از همیشه به اختلاف بندی در میان جبهه مومنین و انقلابیون چشم بسته  و در مقابل، هیچ خطری بیش از همبستگی  جریان انقلاب حول محور گفتمان انقلاب  با هدف کوتاه مدت «نه به وضع موجود» و «۴ ساله شدن دولت روحانی»  دولت فعلی را تهدید نمی کند.

دولت روحانی ضعیف ترین دولت تاریخ بعد از انقلاب است که ۴ ساله شدن آن بسیار محتمل است، انبوهی از وعده های اجرا نشده، برجام نافرجام،  افزودن مشکلات معیشتی در این ۳ سال به زندگی مردم، مدیریت اشرافی و عدم صداقت با توده های ملت و … استخوان بندی این دولت ضعیف را شکل می دهد که در اردیبهشت ۹۶ تقابل آن با جریان انقلابی کار او را بسیار سخت خواهد کرد.

لذا اگر از امروز تمامی تلاش نیروهای انقلابی  برای تبیین حقیقت ناکارآمد دولت فعلی باشد و گفتمان عمومی «نه به وضع موجود» در سطح اجتماعی خوب شکل بگیرد، فارغ از هر مصداقی در جبهه انقلاب بدون تردید اردیبهشت ۹۶ پایان اولین دولت چهارساله بعد از انقلاب خواهد بود؛ در غیر این صورت و با وجود اختلاف در بین خودی ها، این دولت نه ۸ ساله که بعد از آن نیز می تواند از جنس خودش را به مردم بقبولاند!

۴ ساله کردن دولت روحانی کاملا در دست خود ماست! با یکپارچگی برای ایجاد مطالبه جهت «نه به وضع موجود» حول یک رقابت واقعی نه دوقطبی های کاذب. اولین قدم افشای منطق شکست خورده دولت روحانی در اعتماد ساده انگارانه به غرب و گدایی عزت و رفاه مردم از آمریکاست! این منطق باید در بین مردم خوب بسوزد …

قبل از اثبات الله باید ابتدا «لا اله» را تبیین کرد!

انتهای پیام/