تاریخ: ۹:۱۱ :: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در تالش برگزار می شود

گروه اجتماعی تاثیر/اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی به همت کانون فرهنگی و هنری بقیة ا… أعظم(عج)تالش و سپاه ناحیه تالش برگزار می شود. محورهای همایش : ترویج مصرف کالاهای داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید زمینه ها و الزامات اقتصاد عدالت محور، مردم پایه و نقش آن در اقتصاد مقاومتی نقش […]

گروه اجتماعی تاثیر/اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی به همت کانون فرهنگی و هنری بقیة ا… أعظم(عج)تالش و سپاه ناحیه تالش برگزار می شود.
محورهای همایش :
  • ترویج مصرف کالاهای داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
  • زمینه ها و الزامات اقتصاد عدالت محور، مردم پایه و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
  • نقش تشکّل های اجتماعی غیر دولتی و مردم نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • مدیریت جهادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت