تاریخ: ۳:۱۴ :: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
امشب تمام شهر پر از بوی یوسف است

ای عاشقان ترنج برای زلیخا بیاورید امشب تمام شهر پر از بوی یوسف است Share Tweet Share Pin

ای عاشقان ترنج برای زلیخا بیاورید
امشب تمام شهر پر از بوی یوسف است